Tiếp cận dịch vụ y tế tại các nước đang phát triển

Đối với các cộng đồng có thu nhập thấp, việc tiếp cận dịch vụ y tế với mức giá phải chăng là vấn đề không đơn giản. Đại dịch COVID-19 hơn bao giờ hết cho thấy sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ y tế giữa người giàu và người nghèo.

Chương trình Y tế của Action on Poverty (AOP) giúp giải quyết các mối đe doạ tới sức khoẻ cộng đồng, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của các cộng đồng nghèo khó, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế và cải thiện chất lượng vệ sinh và dinh dưỡng cho cộng đồng.

Chương trình hiện bao hồm các hoạt động nâng cao sức khoẻ và nhận thức về COVID-19, được triển khai tại:

Đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Chương trình Y tế của AOP đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững sau:

SDG1 Vie No Poverty   SD3 Vie Good Health and Well-Being

Đọc thêm các câu chuyện điển hình của chương trình

Loại trừ sốt xuất huyết cùng Chương trình Muỗi Thế giới WMP, Việt Nam
Rosita leads her farmers’ association out of poverty, Mozambique
Aadin’s journey to walk for life, Bangladesh
Poverty and mental health collide in Timor-Leste, Đông Timo

Lưu ý: Chúng tôi hiện chỉ cung cấp bản tiếng Việt cho những câu chuyện tại Việt Nam

Hợp tác với chúng tôi trong chương trình Y tế

Bạn chia sẻ quan điểm và muốn cùng chúng tôi tạo thay đổi trong chương trình Y tế?

Liên hệ hợp tác

Hỗ trợ chương trình Y tế

Một món quà ý nghĩa giúp các cộng đồng nghèo khó trên thế giới được được chăm sóc sức khoẻ tốt hơn, bạn có thể gửi tặng hôm nay?

Hỗ trợ