Dành tặng di sản trong di chúc

Bằng việc dành tặng di sản của mình cho các hoạt động của Action on Poverty, bạn đã để lại một món quà ý nghĩa, giúp thay đổi cuộc đời của những cộng đồng nghèo khó và dễ bị tổn thương trên thế giới.

Đọc thêm về việc hiến tặng bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu được cung cấp thông tin này bằng tiếng Việt.