Tăng khả năng tiếp cận nước sạch và các điều kiện vệ sinh

Tiếp cận nước sạch và các điều kiện vệ sinh là quyền cơ bản của con người. Các quyền này không chỉ đảm bảo cho con người được sống trong phẩm giá và tự do mà còn thúc đẩy tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về chấm dứt đói nghèo, tăng cường sức khỏe trẻ em và chống bệnh tật.

Tuy nhiên, đối với hàng triệu người trên khắp Châu Phi, Châu Á và Thái Bình Dương, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày không phải là điều dễ dàng. Hơn 1 tỉ người trên thế giới hiện không sử dụng hệ thống vệ sinh đủ tiêu chuẩn do thiếu khả năng tiếp cận hoặc ý thức thực hành vệ sinh kém. Mức độ vệ sinh và sử dụng nước sạch ở những thời điểm quan trọng còn thấp là nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy – căn bệnh gây tử vong thứ hai thế giới ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Chương trình Nước sạch và Vệ sinh (gọi tắt là WASH) của Action on Poverty (AOP) hiểu rằng nước sạch là điều cần thiết cho sự sống còn và phát triển của cộng đồng. Với việc tiếp cận với nguồn nước sạch tại chỗ, các cộng đồng có thể cải thiện chất lượng sức khoẻ, đảm bảo vệ sinh môi trường, giảm gánh nặng lấy nước cho phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời tăng năng suất trong các hoạt động nông nghiệp. Chương trình được thiết kế tập trung vào các hoạt động:

  • giáo dục cộng đồng về vệ sinh
  • nâng cao nhận thức về các phương pháp phòng chống COVID-19
  • tăng khả năng tiếp cận nước ở cấp hộ gia đình và cộng đồng
  • nâng cao năng lực của cộng đồng trong việc quản lý tài nguyên nước
  • tạo quyền cho phụ nữ lãnh đạo các vấn đề về quản lý nước trong cộng đồng
  • nâng cao khả năng ứng phó với thời tiết của cộng đồng.

Chương trình hiện được triển khai tại:

Đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Chương trình Nước sạch và Vệ sinh của AOP đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững sau:

SDG#1   Good Health and Well-Being   Gender Equality   Clean water and sanitation

Đọc thêm các câu chuyện điển hình của chương trình

A community achieves its clean water dream, Zimbabwe
Increasing climate resilience in Kiribati

Lưu ý: Chúng tôi hiện chỉ cung cấp bản tiếng Việt cho những câu chuyện tại Việt Nam

Hợp tác với chúng tôi trong chương trình Nước sạch và Vệ sinh

Bạn chia sẻ quan điểm và muốn cùng chúng tôi tạo thay đổi trong chương trình Nước sạch và Vệ sinh?

Liên hệ hợp tác

Hỗ trợ chương trình Nước sạch và Vệ sinh

Một món quà ý nghĩa giúp các cộng đồng khó khăn trên thế giới tiếp cận nước sạch và hệ thống vệ sinh tiêu chuẩn, bạn có thể gửi tặng hôm nay?

Hỗ trợ