Cuộc chiến chống đói nghèo

Chương trình Sinh kế và Tạo quyền Kinh tế (gọi tắt là EESL) của Action on Poverty (AOP) tập trung vào việc tăng thu nhập cho những nhóm yếu thế trong xã hội để họ vươn lên thoát nghèo.

Trọng tâm của chương trình là tạo quyền kinh tế cho phụ nữ thuộc các nhóm yếu thế như phụ nữ nông thôn, dân tộc thiểu số, nạn nhân của bạo lực gia đình và buôn bán người. Chúng tôi hỗ trợ các cá nhân và nhóm phụ nữ phát triển kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực quản lý tài chính và phát triển các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ.

Các dự án thuộc chương trình EESL đồng thời xây dựng mạng lưới kinh doanh, hỗ trợ những người nông dân yếu thế kết nối với thị trường. Chúng tôi bắt đầu bằng việc giúp họ hình thành các tổ nhóm nghề nghiệp và tiết kiệm tự quản quy mô nhỏ tại địa phương, sau đó kết nối họ với các tác nhân trên thị trường. Bằng việc hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp mang lại lợi nhuận, như cá, chè, khoai tây, người nông dân tăng thu nhập, đồng thời tạo thêm cơ hội việc làm trong cộng đồng.

Các can thiệp chính của chương trình Sinh kế và Tạo quyền kinh tế gồm:

  • hỗ trợ kỹ thuật
  • đào tạo kiến thức về tài chính
  • đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cụ thể
  • phát triển kinh doanh nông nghiệp
  • tăng khả năng tiếp cận thông tin và các dịch vụ tài chính
  • tăng khả năng tiếp cận thị trường và phát triển chuỗi giá trị.

Chương trình hiện được triển khai tại:

Đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Chương trình Sinh kế và Tạo quyền kinh tế của AOP đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững sau:

SDG1 Vie No Poverty  SDG5 Vie Gender Equality  SDG8 Vie Decent work and Economic growth

Đọc thêm các câu chuyện điển hình của chương trình

9x dẫn dắt dự phát triển của quê hương, Việt Nam
Du lịch cải thiện đời sống cho ba thế hệ, Việt Nam
Các hộ nuôi cá lồng chung tay vì một tương lai tốt đẹp, Việt Nam
Chị Luyến và Quỹ Phát triển Cộng đồng, Việt Nam
Backing women’s entrepreneurship, Campuchia
Fighting poverty with potatoes, Malawi

Lưu ý: Chúng tôi hiện chỉ cung cấp bản tiếng Việt cho những câu chuyện tại Việt Nam

Hợp tác với chúng tôi trong chương trình Sinh kế và Tạo quyền kinh tế

Bạn chia sẻ quan điểm và muốn cùng chúng tôi tạo thay đổi trong chương trình Sinh kế và Tạo quyền kinh tế?

Liên hệ hợp tác

Hỗ trợ chương trình Sinh kế và Tạo quyền kinh tế

Một món quà ý nghĩa giúp các cộng đồng yếu thế xây dựng sinh kế bền vững để thoát nghèo, bạn có thể gửi tặng hôm nay?

Hỗ trợ