Xây dựng cộng đồng vững mạnh thông qua nền quản trị tốt

Quản trị tốt bao gồm việc ra quyết định và việc thực hiện quyết định/chính sách nhằm đạt được các kết quả mong muốn cũng như có lợi cho cả nhà quản trị và đối tượng hưởng lợi. Ba yếu tố chính của một nền quản trị tốt gồm: tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, và sự tham gia của các bên liên quan.

Trong khi công tác giảm nghèo đã và đang đạt được nhiều thành tựu đáng kể, các phương thức giảm nghèo đang bị đe dọa vì nhiều yếu tố bao gồm cả ngắn hạn như khủng hoảng tài chính toàn cầu, tái cơ cấu nền kinh tế, hay dài hạn như biến đổi khí hậu. Các yếu tố này ảnh hưởng không nhỏ đến các lĩnh vực như y tế, giáo dục, dinh dưỡng, và có thể tác động tiêu cực lâu dài đến các gia đình nghèo, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật, cộng đồng dân tộc thiểu số.

Những thách thức này yêu cầu các chính sách xã hội phải linh hoạt và toàn diện nhằm bảo vệ kịp thời cho các nhóm dễ bị tổn thương trước các cú sốc kinh tế và xã hội. Ngoài ra, các chính sách cũng cần giúp tăng cường khả năng phục hồi cho các nhóm đối tượng này trước các cú sốc về biến đổi khí hậu và các loại rủi ro về dịch bệnh và thiên tai.

Để đạt được điều đó, giám sát và phản biện xã hội cần được thực hiện để người dân thuộc các nhóm yếu thế tham gia vào quá trình ra quyết định và triển khai những chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Đây là cách làm mà chương trình Quản trị của Action on Poverty (AOP) thực hiện nhằm cải thiện nền quản trị, giúp khu vực công ngày càng trở nên hoàn thiện và có trách nhiệm hơn, đồng thời bảo vệ quyền lợi và nâng cao đời sống của cộng đồng.

Các can thiệp chính của chương trình bao gồm:

  • hợp tác chặt chẽ với các tổ chức xã hội dân sự để thúc đẩy các phương thức phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh địa phương
  • phát triển các công cụ và cách tiếp cận giám sát xã hội hiệu quả, đảm bảo sự tham gia của các bên bao gồm người dân, chính phủ, các nhà cung cấp dịch vụ và các bên liên quan khác trong suốt quá trình lên kế hoạch, lập ngân sách và thực hiện quyết định/chính sách.
  • nâng cao hiểu biết của người dân về quyền và lợi ích của họ
  • tập huấn nâng cao năng lực cho người dân trong hoạt động vận động chính sách, quản lí và gây quỹ cho tổ chức
  • thúc đẩy sự bao trùm trong các tổ chức quản trị tại địa phương, ví dụ tăng tỉ lệ thành viên nữ trong ban quản lí thôn bản.

Chương trình hiện đang được triển khai tại:

Đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Chương trình Quản trị của   đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững sau:

SDG1 Vie No Poverty   SDG5 Vie Gender Equality   SDG16 Vie Peace, Justice and Strong institutions

Đọc thêm các câu chuyện điển hình của chương trình

Vì quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của nông dân Việt Nam
Empowering women to lead the development agenda, Quần đảo Solomon

Lưu ý: Chúng tôi hiện chỉ cung cấp bản tiếng Việt cho những câu chuyện tại Việt Nam

Hợp tác với chúng tôi trong chương trình Quản trị

Bạn chia sẻ quan điểm và muốn cùng chúng tôi tạo thay đổi trong chương trình Quản trị?

Liên hệ hợp tác

Hỗ trợ chương trình Quản trị

Một món quà ý nghĩa giúp tiếng nói các cộng đồng yếu thế trên thế giới được lắng nghe, bạn có thể gửi tặng hôm nay?

Hỗ trợ