Tăng khả năng tiếp cận giáo dục

Đói nghèo là rào cản lớn trong việc tiếp cận giáo dục, đặc biệt với trẻ em gái. Theo ước tính của UNESCO, trên thế giới hiện có 258 triệu trẻ em không được đến trường và hơn 1,2 triệu trẻ em gái, chỉ tính riêng khu vực Châu Á, Thái Bình Dương, có nguy cơ bỏ học do đại dịch COVID-19.

Các hộ gia đình thu nhập thấp thường gặp khó khăn khi phải đảm bảo đồng thời nhu cầu giáo dục của con em và các nhu cầu khác để duy trì cuộc sống như thức ăn và y tế. Ngay cả khi được miễn tiền học, các chi phí liên quan như đi lại, đồng phục, sách vở và lệ phí thi vẫn là gánh nặng cho kinh tế gia đình. Trên thế giới, trẻ em gái thường bỏ học sớm hơn trẻ em trai, trong đó tảo hôn là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất.

Chương trình Giáo dục của Action on Poverty (AOP) tập trung cung cấp học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em gái. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các cơ hội đào tạo nghề cho thanh niên nữ, giúp họ tìm được việc làm phù hợp hoặc lập nghiệp thông qua các mô hình doanh nghiệp tự chủ siêu nhỏ.

Chương trình Giáo dục hiện được triển khai tại:

Đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Chương trình Giáo dục của Action on Poverty đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững sau:

SDG1 Vie No Poverty   SD4 Vie Quality Educaction   SDG5 Vie Gender Equality

Đọc thêm các câu chuyện điển hình của chương trình

Empowering Maasai girls through education, Tanzania

Lưu ý: Chúng tôi hiện chỉ cung cấp bản tiếng Việt cho những câu chuyện tại Việt Nam

Hợp tác với chúng tôi trong chương trình Giáo dục

Bạn chia sẻ quan điểm và muốn cùng chúng tôi tạo thay đổi trong chương trình Giáo dục?

Liên hệ hợp tác

Hỗ trợ chương trình Giáo dục

Một món quà ý nghĩa giúp mở ra tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em khó khăn trên thế giới, bạn có thể gửi tặng hôm nay?

Hỗ trợ