Tầm nhìn

Không ai phải chịu bất công, bất bình đẳng và hạ thấp phẩm giá gây ra bởi nghèo đói kinh niên.

Sứ mệnh

Tạo quyền cho mọi người tạo thay đổi để chấm dứt vòng lặp đói nghèo.

Giá trị cốt lõi

Hướng tới sứ mệnh của mình, chúng tôi cam kết những giá trị cốt lõi sau:

  • Bảo vệ nhân phẩm và quyền con người của mỗi cá nhân
  • Hành động một cách trung thực, đúng sự thật và minh bạch trong mọi thời điểm
  • Giúp các cộng đồng tự giúp mình
  • Thực hiện các hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu và mối quan tâm của các đối tác và người hưởng lợi
  • Thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với các đối tác phát triển
  • Hoạt động với tinh thần hợp tác để đạt mục tiêu chung
  • Tối đa hóa tác động của những khoản quyên góp từ các nhà tài trợ
  • Tôn trọng môi trường tự nhiên
  • Tạo môi trường làm việc an toàn, có tính khích lệ nhưng cũng đầy thử thách, nơi mỗi cá nhân có thể cải thiện kiến thức và kĩ năng của mình

Bạn chia sẻ tầm nhìn và những giá trị của chúng tôi và muốn cùng tạo thay đổi trong những dự án cộng đồng ý nghĩa?

Hợp tác với chúng tôi