Action on Poverty (AOP) cam kết hành động tuân theo các chuẩn mực đạo đức cao nhất, đồng thời tạo môi trường an toàn cho nhân viên, đối tác và cộng đồng chúng tôi phục vụ.

Lưu ý: Hiện chúng tôi chỉ cung cấp bản tiếng Việt cho Chính sách Bảo mật và Chính sách Xử lý Khiếu nại. Vui lòng tìm hiểu thêm về cách chính sách khác của chúng tôi bằng tiếng Anh. Bản tiếng Việt sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Chính sách Bảo mật

Chính sách Xử lý Khiếu nại

Cam kết Đạo đức với các Doanh nghiệp vì Lợi nhuận

Chính sách Bảo vệ Trẻ em

Chính sách Chống khủng bố

Chính sách Giá trị, Đạo đức và Ứng xử Doanh nghiệp

Chính sách Giới

Chính sách Kiểm soát Gian lận và Phòng chống Tham nhũng

Chính sách Kiểm soát Quỹ

Chính sách Minh bạch

Chính sách Người Khuyết tật

Chính sách Nơi làm việc An toàn

Chính sách nơi làm việc về HIV/AIDS

Chính sách Phòng chống Bóc lột và Lạm dục Tình dục

Chính sách Phúc lợi, Truyền giáo và Đảng phái Chính trị

Chính sách Tố giác Hành vi Sai phạm

Chính sách Xung đột Lợi ích

Nếu bạn cho rằng chúng không đáp ứng các tiêu chuẩn trên và muốn cung cấp phản hồi hoặc khiếu nại, vui lòng đọc kĩ Chính sách Xử lý Khiếu nạiKhiếu nại với chúng tôi.