Action on Poverty (AOP) cam kết hành động tuân theo các chuẩn mực đạo đức cao nhất, đồng thời tạo môi trường an toàn cho nhân viên, đối tác và cộng đồng chúng tôi phục vụ.

Lưu ý: Hiện chúng tôi chỉ cung cấp bản tiếng Việt cho Chính sách Bảo mật và Chính sách Xử lý Khiếu nại. Vui lòng tìm hiểu thêm về cách chính sách khác của chúng tôi bằng tiếng Anh. Bản tiếng Việt sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Chính sách Bảo Vệ Trẻ Em

Chính sách Xử Lý Khiếu Nại

Chính sách Xung Đột Lợi Ích

Chính sách Kiểm Soát Quỹ

Chính sách Chống Khủng Bố

Chính sách Cho Người Khuyết Tật

Cam kết Đạo Đức Với Các Doanh Nghiệp Vì Lợi Nhuận

Chính sách Kiểm Soát Gian Lận và Phòng Chống Tham Nhũng

Chính sách Giới

Chính sách Phòng Chống Bóc Lột, Lạm Dụng và Quấy Rối Tình Dục

Chính sách Bảo mật

Chính sách Nơi Làm Việc Đảm Bảo An Toàn

Chính sách Minh bạch

Chính sách về Giá trị, Đạo Đức Và Ứng xử Doanh Nghiệp

Chính sách Phúc Lợi, Truyền Giáo Và Chính Trị Đảng Phái

Chính sách Tố Giác Hành Vi Sai Phạm

Chính sách Nơi Làm Việc Về HIV Và AIDS

Chính sách Gây Quỹ

Chính sách Gây Quỹ Bằng Tiền Điện Tử

Nếu bạn cho rằng chúng không đáp ứng các tiêu chuẩn trên và muốn cung cấp phản hồi hoặc khiếu nại, vui lòng đọc kĩ Chính sách Xử lý Khiếu NạiKhiếu nại với chúng tôi.