Dân số: 117.606

Tỉ lệ nghèo: 22%

Chương trình

Môi trường và Biến đổi khí hậu

An ninh lương thực

Y tế

Sinh kế và Tạo quyền kinh tế

Nước sạch và Vệ sinh

Đối tác

Quỹ vì Nhân dân Nam Thái Bình Dương Kiribati

Tìm hiểu thêm bằng tiếng Anh