Action on Poverty là đối tác tin cậy cho những mong muốn tạo thay đổi vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Action on Poverty (AOP) là tổ chức phi chính phủ Australia (Ôxtrâylia) độc lập và phi tôn giáo, được thành lập năm 1968 từ những mong muốn tốt đẹp của linh mục Stan Hosie và diễn viên điện ảnh Betty Bryant. Hơn 50 năm qua, AOP đã và đang hỗ trợ các dự án phát triển do cộng đồng làm chủ nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của nghèo đói tại khu vực Châu Phi, Châu Á và Thái Bình Dương.

Hành trình của chúng tôi được nuôi dưỡng bởi niềm tin rằng mỗi người đều có thể góp phần tạo nên một thế giới công bằng và bình đẳng. Bởi vậy, chúng tôi kết nối các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp với cộng đồng địa phương, hình thành mạng lưới, tối ưu hoá nguồn lực và phát triển kĩ năng để các bên cùng tạo nên những thay đổi mang tính bền vững.

Là tổ chức hoạt động thông qua quan hệ hợp tác, chúng tôi đề cao tính thực tế, minh bạch và trách nhiệm giải trình với các bên trong mọi thời điểm. Các chương trình do chúng tôi hỗ trợ đã tiếp cận hàng triệu người, huy động mạng lưới những người ủng hộ toàn cầu, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức địa phương để họ phục vụ cộng đồng của mình tốt hơn. Tìm hiểu cách tiếp cận trong lĩnh vực phát triển của chúng tôi

Trekkers in Da Bia 2019

Chúng tôi hiện hoạt động tại 14 quốc gia để triển khai các dự án tích hợp thuộc bốn lĩnh vực chính:

  • An ninh nước, lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu
  • Sinh kế bền vững và tạo quyền kinh tế
  • Quản trị và trách nhiệm giải trình xã hội
  • Y tế, bao gồm y tế cộng đồng

Tìm hiểu các chương trình của chúng tôi

Ngoài trụ sở chính tại Sydney, Australia, AOP hiện có văn phòng đại diện tại Việt Nam, đặt tại Hà Nội. Chúng tôi tự hào là tổ chức phi chính phủ đầu tiên của Australia mở văn phòng đại diện tại quốc gia này năm 1996.

Bạn chia sẻ những giá trị của chúng tôi và muốn cùng tạo thay đổi trong những dự án cộng đồng ý nghĩa? 

Hợp tác với chúng tôi