Đội ngũ tại Việt Nam

Trương Quốc Cần

Trưởng Đại diện

Lê Tiến Tùng

Quản lý Chương trình Châu Á

Đỗ Ngọc Vân

Trưởng phòng Tài chính

Bùi Thị Thuỳ Linh

Cán bộ Nhân sự & Vận hành chủ chốt

Nguyễn Thảo Hương

Quản lý Phát triển Sản phẩm và Quan hệ Đối tác

Phạm Hoàng Tùng

Cán bộ Tài chính Chủ chốt

Nguyễn Nam Phương

Cán bộ Truyền thông và Marketing Chủ chốt


Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cán bộ Tài chính

Quách Quang Hải

Trợ lý Hành chính


Lò Thị Trang

Điều phối viên thực địa

Trần Thị Thu Hiền

Cán bộ dự án IECN

Nguyễn Trường An

Trợ lý Thông tin và Dữ liệu

Lê Minh Châu

Trợ lý Truyền Thông và Marketing

Vũ Hương Quỳnh

Trợ lý Chương trình Tài chính Vi mô AOP

Trần Thị Như Ý

Trợ lý Chương trình CBT

Lê Vũ Ngọc Châu

Trợ lý Chương trình Châu Á