Đội ngũ tại Việt Nam

Tạ Văn Tuấn

Trưởng Đại diện

Lê Tiến Tùng

Quản lý Chương trình Châu Á

Đỗ Ngọc Vân

Trưởng phòng Tài chính

Bùi Thị Thuỳ Linh

Cán bộ Nhân sự & Vận hành chủ chốt

Nguyễn Thảo Hương

Cán bộ Phát triển Quan hệ đối tác


Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cán bộ Tài chính


Quách Quang Hải

Trợ lý Hành chính


Lò Thị Trang

Điều phối viên thực địa

Nguyễn Trường An

Trợ lý Thông tin và Dữ liệu

Lê Minh Châu

Trợ lý Truyền Thông và Marketing

Vũ Hương Quỳnh

Trợ lý Chương trình Tài chính Vi mô AOP

Trần Thị Như Ý

Trợ lý Chương trình CBT