Đội ngũ tại Việt Nam

Tạ Văn Tuấn

Trưởng Đại diện


Đỗ Ngọc Vân

Trưởng phòng Tài chính


Nguyễn Tất Quân

Quản lý Chương trình Tài chính vi mô


Đàm Thị Ngân

Quản lý Sản phẩm Du lịch Cộng đồng


Nguyễn Thế Hưng

Trưởng nhóm Phát triển Sản phẩm
Du lịch Cộng đồng


Lê Thị Hiền

Cán bộ Sản phẩm & Dịch vụ


Tạ Thái Hà

Điều phối viên Đánh giá tác động và Học hỏi


Nguyễn Thảo Hương

Cán bộ Phát triển Quan hệ đối tác


Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cán bộ Tài chính


Đoàn Thanh Hoa

Cán bộ Hành chính & Nhân sự


Quách Quang Hải

Trợ lý Hành chính


Lò Thị Trang

Điều phối viên thực địa


Đỗ Đồng Hưng

Điều phối viên thực địa