Tuyển dụng

Tìm hiểu các cơ hội làm việc cùng Action on Poverty

Theo dõi chúng tôi trên Facebook (Quốc tế), Facebook (Việt Nam), Twitter hoặc LinkedIn để được cập nhật về các tin tuyển dụng mới nhất.

Tình nguyện

Bạn có thể đăng ký trở thành tình nguyện viên của Action on Poverty dưới nhiều hình thức như thực tập tại tổ chức để hoàn thành chương trình học hoặc sử dụng kỹ năng chuyên môn của bạn để hỗ trợ các chương trình phát triển của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về việc trở thành tình nguyện viên