Tại Action on Poverty, chúng tôi tiến hành đánh giá thường xuyên hiệu quả các chương trình, dự án nhằm tối đa hoá tác động của nguồn tiền tài trợ và thúc đẩy quá trình chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm cùng các đối tác.

Nghiên cứu và đánh giá của Action on Poverty hiện chỉ có bản tiếng Anh. Tìm hiểu thêm tại Research and evaluations