Tại Action on Poverty (AOP), chúng tôi nỗ lực đảm bảo hoạt động của tổ chức tuân theo quy định không chỉ của riêng AOP mà còn của người hưởng lợi, đối tác, nhà tài trợ và công chúng nói chung.

Tuy nhiên, quá trình hoạt động của chúng tôi có thể phát sinh tình huống vi phạm những quy định ấy. Hãy khiếu nại để chúng tôi kịp thời giải quyết và ngăn chặn những sự việc tương tự trong tương lai. Chúng tôi tôn trọng và nghiêm túc xử lý mọi ý kiến khiếu nại được gửi về, coi đây là cơ hội để cải tiến quy trình hoạt động và phát triển đội ngũ của tổ chức.

Thư khiếu nại dưới đây dành cho nhân viên, tình nguyện viên, đối tác và công chúng nói chung có nhu cầu gửi ý kiến khiếu nại tới AOP. Thư sẽ được gửi tới Giám đốc điều hành hoặc Giám đốc vùng châu Á của AOP, tuỳ vào nội dung khiếu nại.

Đọc thêm về Chính sách Xử lý Khiếu nại của chúng tôi.

Complaints Form Vie
Mối quan hệ của người khiếu nại với AOP:
Hãy xác nhận 'Tôi không phải là người máy (I'm not a robot)' để ngăn chặn tình trạng tin giả.