Giải quyết bất bình đẳng giới và cải thiện sự hoà nhập xã hội của các nhóm yếu thế

Bất bình đẳng giới là vấn đề nhức nhối toàn cầu. Phụ nữ hiện vẫn chịu nhiều thiệt thòi trong hoạt động kinh tế và có nguy cơ sống trong đói nghèo cao hơn nam giới. Họ cũng là những người phải đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc sống như như thiếu tiếp cận giáo dục, dễ trở thành nạn nhân của bạo lực giới, không có công việc an toàn và ổn định, nhận lương thấp, chịu trách nhiệm chăm chăm sóc gia đình và làm những công việc nhà không được trả lương.

Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ là cách làm hiệu quả để chấm dứt đói nghèo. Sự hiện diện của họ trong hoạt động kinh tế giúp thúc đẩy sự phát triển và giảm bất bình đẳng trong xã hội. Kinh nghiệm của chúng tôi tại các cộng đồng cho thấy phụ nữ có xu hướng đặt lợi ích của số đông khi chi tiêu các khoản tiền trong gia đình. Họ chọn đầu tư vào việc học của con cái hoặc gửi tiết kiệm thay vì nghĩ đến lợi ích cá nhân.

Bởi vậy, chương trình Bình đẳng giới và Hòa nhập xã hội (gọi tắt là GESI) của Action on Poverty (AOP) tập trung tạo việc làm và nâng cao năng lực trong hoạt động nghề nghiệp cho phụ nữ, giúp gia tăng sự tự chủ và độc lập về tài chính, từ đó cải thiện vị thế và quyền năng ra quyết định của họ trong gia đình.

Ngoài ra, GESI cũng hướng đến cải thiện sự hoà nhập và bình đẳng của các nhóm yếu thế khác như cộng đồng dân tộc thiểu số, người khuyết tật và thanh thiếu niên, đảm bảo tiếng nói của họ được lắng nghe trong cộng đồng và trong quá trình xây dựng các chương trình phát triển.

Chương trình hiện được triển khai tại:

Đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Chương trình Bình đẳng giới và Hoà nhập xã hội của AOP đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững sau:

SDG1 Vie No Poverty   SDG5 Vie Gender Equality   SDG10 Vie Reduced Inequality

Đọc thêm các câu chuyện điển hình của chương trình

Du lịch cải thiện đời sống cho ba thế hệ, Việt Nam
Girls’ scholarships in Zimbabwe
Backing women’s entrepreneurship, Campuchia
Overcoming gender-based violence and poverty, Đông Timo

Lưu ý: Chúng tôi hiện chỉ cung cấp bản tiếng Việt cho những câu chuyện tại Việt Nam

Hợp tác với chúng tôi trong chương trình Bình đẳng giới và Hoà nhập xã hội

Bạn chia sẻ quan điểm và muốn cùng chúng tôi tạo thay đổi trong chương trình Bình đẳng giới và Hoà nhập xã hội?

Liên hệ hợp tác

Hỗ trợ chương trình Bình đẳng giới và Hoà nhập xã hội

Một món quà ý nghĩa giúp giải quyết bất bình đẳng cho phụ nữ và các nhóm yếu thế trong xã hội, bạn có thể gửi tặng hôm nay?

Hỗ trợ