Dân số: 31 triệu

Tỉ lệ nghèo: 46,1%

Chương trình

Môi trường và Biến đổi khí hậu

An ninh lương thực

Sinh kế và Tạo quyền kinh tế

Đối tác

United Purpose Mozambique

Tìm hiểu thêm bằng tiếng Anh