Action on Poverty giúp các đơn vị nghiên cứu thử nghiệm, triển khai và mở rộng quy mô áp dụng các giải pháp cấp tiến giúp xoá đói giảm nghèo.

Liên hệ hợp tác

Đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững. Dù phát triển giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, hay nghiên cứu phương pháp giúp giảm các bệnh do muỗi truyền, cách tiếp cận sáng tạo và công nghệ mới luôn có tiềm năng giúp giải quyết tình trạng đói nghèo tại cộng đồng địa phương.

Action on Poverty (AOP) hỗ trợ các cá nhân và đơn vị nghiên cứu – bao gồm trường đại học, viện nghiên cứu và nhà phát triển công nghệ – với cộng đồng địa phương, hỗ trợ quản lí và vận hành để họ tập trung vào nghiên cứu và triển khai sản phẩm nghiên cứu tại những khu vực phù hợp.

Chương trình hợp tác cùng đơn vị nghiên cứu của chúng tôi bao gồm các hoạt động:

  • Tìm hiểu tính khả thi của sản phẩm nghiên cứu tại cộng đồng địa phương
  • Kết nối đơn vị nghiên cứu với chính quyền, đối tác và cộng đồng địa phương
  • Quản lí các hoạt động vận hành, bao gồm nhân sự, mua sắm và sự tham gia của cộng đồng
  • Quản lí tuân thủ, bao gồm luật pháp và quy định của địa phương
  • Đảm bảo hoạt động dự án tuân thủ các nguyên tắc phát triển cao nhất, bao gồm tiêu chuẩn của Bộ Ngoại Giao Thương Mại Australia (DFAT) và Hội đồng Phát triển Quốc tế Australia (ACFID)
  • Hỗ trợ tiếp cận nguồn tài trợ bổ sung

Liên hệ hợp tác

Loại trừ sốt xuất huyết cùng Chương trình Muỗi Thế giới (WMP)

AOP tự hào được hợp tác cùng Trường đại học Monash, Australia (Ôxtrâylia) và Chương trình Muỗi Thế giới (World Mosquito Program – WMP) – một sáng kiến toàn cầu giúp bảo vệ các cộng đồng trên thế giới khỏi những bệnh do muỗi truyền, bao gồm sốt xuất huyết. Cùng với sự hỗ trợ từ chúng tôi, WMP đã thành lập văn phòng vùng châu Á tại Thành phố Hồ Chí Minh và tiến hành triển khai các dự án tại Việt Nam.

Action on Poverty đã giúp chúng tôi triển khai các hoạt động tại Việt Nam sớm hơn ba năm so với dự kiến. Chúng tôi rất may mắn được hợp tác cùng Action on Poverty. Họ giống như một người anh trai chỉ cho chúng tôi cách đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam.

Giáo sư Scott O’Neill, Giám đốc Chương trình Muỗi Thế giới (WMP)

Tìm hiểu thêm về quan hệ hợp tác giữa AOP và WMP