Action on Poverty giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) thiết thực và hiệu quả.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Corporate Social Responsibility (CSR)

Liên hệ hợp tác

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng được đối tác, khách hàng và nhân viên cân nhắc khi đánh giá chất lượng và uy tín hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, CSR không phải là một chương trình quảng cáo đánh bóng tên tuổi hay đơn thuần là sự kiện gây quỹ hàng năm. Tại Action on Poverty (AOP), chúng tôi cùng doanh nghiệp đi sâu vào việc thực hiện trách nhiệm xã hội một cách thiết thực và hiệu quả, tạo nên những thay đổi lâu bền tới cuộc sống của các cộng đồng yếu thế.

Chương trình hợp tác cùng doanh nghiệp triển khai hoạt động CSR của AOP giúp doanh nghiệp định hình giá trị xã hội, truyền cảm hứng và gắn kết nội bộ, đồng thời cổ vũ họ hoạt động ý nghĩa và trách nhiệm hơn vì lợi ích chung của cộng đồng.

Chương trình hợp tác cùng doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm các hoạt động:

  • Giúp doanh nghiệp định hình và phát triển các giá trị xã hội phù hợp với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững
  • Cùng doanh nghiệp thiết kế và thực hiện các dự án phát triển hiệu quả, phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp
  • Kết nối doanh nghiệp với các đối tác và dự án phát triển uy tín để cùng thực hiện mục tiêu chung
  • Tạo cơ hội để nhân viên của doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào các hoạt động phát triển tại địa phương
  • Đối ứng ngân sách của chúng tôi cho những dự án đủ điều kiện
  • Truyền thông về tác động dự án của doanh nghiệp với mạng lưới đối tác và công chúng của chúng tôi
  • Cung cấp các cơ hội gây quỹ, tình nguyện hoặc các cơ hội hợp tác khác

Liên hệ hợp tác

Cải tạo trường học tại Việt Nam và Campuchia cùng Seaco

Đội ngũ nhân viên từ khắp nơi trên thế giới của Seaco, công ty vận tải container (công-tơ-nơ) toàn cầu, đã cùng chúng tôi thực hiện 8 dự án CSR từ năm 2012 nhằm cải tạo cơ sở vật chất vùng nông thôn tại Việt Nam và Campuchia, bao gồm trường học và nhà sinh hoạt thôn xóm, mang lại môi trường học tập và sinh hoạt an toàn hơn cho trẻ em.

Seaco đã hợp tác cùng Action on Poverty để triển khai 8 dự án CSR từ năm 2012 với mục đích cải tạo cơ sở vật chất tại trường học và cộng đồng nghèo tại Việt Nam và Campuchia. Thông qua các dự án CSR, chúng tôi muốn xây dựng đội ngũ nhân viên trách nhiệm, vì cộng đồng. Action on Poverty đã giúp chúng tôi thiết kế và triển khai các dự án CSR hiệu quả như vậy, tạo cơ hội để đội ngũ nhân viên của Seaco tham gia trực tiếp vào các hoạt động hỗ trợ tại địa phương.

Russell Piper, Giám đốc Nhân sự, Seaco Global

Tìm hiểu về dự án CSR năm 2019 Seaco thực hiện cùng AOP tại tỉnh Hoà Bình, Việt Nam