fbpx

Đội ngũ tại Việt Nam

Ta Van Tuan - Action on Poverty
Tạ Văn Tuấn
Trưởng Đại diện
Nguyen Tat Quan - Action on Poverty
Nguyễn Tất Quân
Quản lí Chương trình
Do Ngoc Van - Action on Poverty
Đỗ Ngọc Vân
Quản lí Tài chính
“Trinh
Trịnh Thu Thuỷ
Quản lí Hành chính Nhân sự

Đàm Thị Ngân
Cán bộ Chương trình Chủ chốt
Nguyen Thao Huong - Action on Poverty
Nguyễn Thảo Hương
Cán bộ Hỗ trợ Chương trình
Ta Thai Ha - Action on Poverty
Tạ Thái Hà
Cán bộ Hỗ trợ Chương trình &
Đánh giá tác động
Le Thi Hien - Action on Poverty
Lê Thị Hiền
Cán bộ Phát triển
Sản phẩm và Dịch vụ
Nguyen Thi Thanh Nhan - Action on Poverty
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Cán bộ Tài chính
Doan Thanh Hoa - Action on Poverty
Đoàn Thanh Hoa
Cán bộ Hành chính Nhân sự
Pham Vu Quynh Chi - Action on Poverty
Phạm Vũ Quỳnh Chi
Cán bộ Truyền thông &
Tham vấn cộng đồng
Troy Kippen - Action on Poverty
Troy Kippen
Cán bộ Truyền thông & Báo chí
Quach Quang Hai - Action on Poverty
Quách Quang Hải
Trợ lí Hành chính
“Dang
Đặng Phương Chi
Trợ lí Hành chính Nhân sự

Vũ Quang Tuyển
Cố vấn Kĩ thuật – Dự án Du lịch
Cộng đồng (CBT)