fbpx

Đội ngũ tại Việt Nam

Ta Van Tuan - Action on Poverty
Tạ Văn Tuấn
Trưởng Đại diện
Nguyen Tat Quan - Action on Poverty
Nguyễn Tất Quân
Quản lí Chương trình
Do Ngoc Van - Action on Poverty
Đỗ Ngọc Vân
Quản lí Tài chính
“Trinh
Trịnh Thu Thuỷ
Quản lí Hành chính Nhân sự
Dao Quang Minh - Action on Poverty
Đào Quang Minh
Điều phối Chương trình

Đàm Thị Ngân
Cán bộ Chương trình Chủ chốt
Le Thi Hien - Action on Poverty
Lê Thị Hiền
Cán bộ Phát triển
Sản phẩm và Dịch vụ
Nguyen Thi Thanh Nhan - Action on Poverty
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Cán bộ Tài chính
Doan Thanh Hoa - Action on Poverty
Đoàn Thanh Hoa
Cán bộ Hành chính Nhân sự
Nguyen Thao Huong - Action on Poverty
Nguyễn Thảo Hương
Cán bộ Hỗ trợ Chương trình
Ta Thai Ha - Action on Poverty
Tạ Thái Hà
Cán bộ Hỗ trợ Chương trình &
Đánh giá tác động
Pham Vu Quynh Chi - Action on Poverty
Phạm Vũ Quỳnh Chi
Cán bộ Truyền thông &
Tham vấn cộng đồng
Troy Kippen - Action on Poverty
Troy Kippen
Cán bộ Truyền thông & Báo chí
Quach Quang Hai - Action on Poverty
Quách Quang Hải
Trợ lí Hành chính
“Dang
Đặng Phương Chi
Trợ lí Hành chính Nhân sự

Vũ Quang Tuyển
Cố vấn Kĩ thuật – Dự án Du lịch
Cộng đồng (CBT)