fbpx

Tên mới của chúng tôi

Chúng tôi xin thông báo quyết định đổi tên thành: Action on Poverty. Văn phòng đại diện tại Việt Nam của chúng tôi, trước đây được biết đến với tên gọi AFAP Việt Nam hay AFAP tại Việt Nam, đã đổi tên thành Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam.

Lí do đổi tên

Trong khi tên cũ khó nhớ và không thể hiện được các hoạt động tại Châu Phi của Action on Poverty, tên mới của chúng tôi đã được đơn giản hoá, giúp truyền tải sứ mệnh rõ ràng hơn và phá bỏ mọi giới hạn về phạm vi hoạt động.

Bắt đầu làm việc tại Việt Nam từ năm 1989, AOP đã cùng các đối tác địa phương hỗ trợ người dân tạo nên những thay đổi tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ phát triển sinh kế đến thúc đẩy nền quản trị tốt. Với tên gọi mới, AOP cam kết phát huy các kết quả hợp tác, hướng tới mục tiêu xoá nghèo và bất bình đẳng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tìm hiểu tầm nhìn và sứ mệnh của Action on Poverty tại đây.