Action on Poverty tại Việt Nam

Action on Poverty (AOP) trước đây có tên là The Australian Foundation for the Peoples of Asia and the Pacific Limited (AFAP). Tìm hiểu thêm.

English | Tiếng Việt

Chương trình

Sinh kế

Nâng cao năng lực, hỗ trợ người dân
địa phương tự thoát nghèo

Biến đổi khí hậu

Hỗ trợ cộng đồng địa phương thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới tương lai phát triển bền vững

Quản trị

Tăng cường tiếng nói của người dân vì mục tiêu phát triển cộng đồng

Câu chuyện điển hình

Vị trí

Về AOP tại Việt Nam

AOP tại Việt Nam là văn phòng đại diện của tổ chức Action on Poverty tại Hà Nội, Việt Nam. Chúng tôi tự hào là tổ chức phi chính phủ đầu tiên của Ôxtrâylia được chính phủ Việt Nam cho phép mở văn phòng đại diện tại Hà Nội vào năm 1996.

Với kinh nghiệm triển khai các dự án thuộc nhiều khía cạnh khác nhau, từ xây dựng mô hình sinh kế bền vững đến thúc đẩy nền quản trị tốt, trong hơn 20 năm qua, AOP tại Việt Nam đã tích cực phối hợp với các đối tác nhằm chống lại tình trạng đói nghèo và bất bình đẳng.

Lời nhắn

Xin chào!

Trong một vài thập kỉ vừa qua, Việt Nam đã và đang đạt được những bước phát triển vượt bậc. Tuy vậy, cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vẫn chưa hề kết thúc. Tình trạng đói nghèo vẫn tồn tại dai dẳng, gây ảnh hưởng tới 12 triệu người Việt thuộc mức nghèo và 10 triệu người khác thuộc mức cận nghèo.

Vì vậy, AOP tại Việt Nam luôn nỗ lực hành động nhằm đưa những người đang phải chịu thiệt thòi thoát khỏi sự bất công mà tình trạng đói kém mang lại. Dựa trên cách tiếp cận lấy cộng đồng làm nền tảng, chúng tôi trực tiếp làm việc với nhân dân địa phương, thông qua các cuộc đối thoại mở tìm hiểu về đời sống của họ, để có thể tối ưu hóa các hỗ trợ mà chúng tôi đem tới.

Tuy nhiên, sứ mệnh này không thể hoàn thành chỉ bằng nỗ lực của chúng tôi. Sứ mệnh này chỉ có thể thực hiện khi có sự đóng góp hảo tâm của những người như bạn.

Hãy cùng nhau hành động để xóa bỏ nghèo đói!

Tạ Văn Tuấn

Trưởng Đại diện AOP tại Việt Nam

Năm 2016, AOP tại Việt Nam đã chung tay với hơn 6.000 người, bao gồm cả nam giới, phụ nữ, và trẻ em, nhằm mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi người trong số họ.

Chính bạn cũng có thể tạo ra sự khác biệt ngay hôm nay.

Action on Poverty - Hang Giong Water

Liên hệ với chúng tôi

Action on Poverty - Green Village

AOP tại Việt Nam

Điện thoại: +84 24 3856 2421
Email: admin@actiononpoverty.org.vn
Địa chỉ: Số 30, Ngõ 12, Đặng Thai Mai, Tây Hồ,
Hà Nội , Việt Nam

Action on Poverty

Action on Poverty